PRODUKTY

ZMNIEJSZA ZUŻYCIE CO2 NA ŚWIECIE


Karbonizat stanowi 40% materiału wyjściowego powstającego w procesie pirolizy ciągłej.

SADZA POPIROLITYCZNA

DLA PRZEMYSŁU GUMOWEGO


Sadza popirolityczna (karbonizat) jest to doskonały wypełniacz mieszanek gumowych i zamiennik niektórych rodzajów sadzy technicznej. Karbonizat składa się głównie z frakcji węglowej oraz mieszaniny tlenku cynku, siarki, glinokrzemianów i krzemionki. Sposobów na wykorzystanie tego surowca stale przybywa.

Coraz częściej jest wykorzystywany przy produkcji asfaltu, dzięki czemu asfalt jest bardziej elastyczny, nie tworzą się w nim dziury czy pęknięcia. Jednocześnie może być surowcem do wytwarzania węgla aktywnego czy służyć jako sorbent do pochłaniania zanieczyszczeń ropopochodnych.

Co ważne, sadza popirolityczna pozyskana z istniejących opon przyczynia się do zminimalizowania produkcji CO2 na świecie, niwelując potrzebę produkcji sadzy technicznej standardową metodą przy użyciu ropy naftowej czy gazu ziemnego.

Możliwe zastosowania surowca:


  • Składnik mieszanki sadzy technicznej.
  • Wypełniacz mieszanek gumowych.
  • Absorbent przemysłowy.

OLEJ POPIROLITYCZNY

DLA PRZEMYSŁU PALIWOWEGO


Olej popirolityczny ma zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki między innymi w przetwórstwie, energetyce i budownictwie. Olej popirolityczny wypełnia lukę między olejem opałowym lekkim a gazem ziemnym dlatego cieszy się dużą popularnością wśród klientów, gdyż jest on atrakcyjny cenowo w stosunku do oleju opałowego lekkiego i z powodzeniem go zastępuje.

Olej popirolityczny powstający przy wykorzystaniu procesu pirolizy ciągłej może stanowić także doskonały, niezwykle pożądany surowiec do produkcji benzyn i olejów napędowych. Ponadto, stanowi bardzo dobre źródło cennych związków organicznych.

Surowiec ten z powodzeniem może być użyty do produkcji:


  • Benzyn i olejów napędowych.
  • Żywic, plastików.
  • Środków czyszczących czy rozpuszczalników przemysłowych.

CENNY SUROWIEC ODZYSKANY Z OPON


Olej popirolityczny stanowi 45% materiału wyjściowego powstającego w procesie pirolizy ciągłej.

DOSTARCZA PRĄD I OGRZEWANIE


Gaz stanowi 15% materiału wyjściowego powstającego podczas pirolizy ciągłej.

OCZYSZCZONY GAZ

GWARANTUJĄCY AUTONOMIE ENERGETYCZNĄ


Bardzo ważnym elementem technologicznym jest całkowita samowystarczalność energetyczna linii produkcyjnej- instalacja jest zasilana gazem wytworzonym podczas procesu pirolizy ciągłej. Natomiast nadwyżka gazu zostaje użyta do zminimalizowania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, umożliwiając produkcję własnego prądu oraz zapewniając ciepłą wodę oraz ogrzewanie dla pracowników.

Dzięki produkcji gazu inwestycja generuje:


  • Własny prąd dla urządzeń oraz infrastruktury.
  • Ciepłą wodę dla pracowników.
  • Ogrzewanie budynków produkcyjnych, socjalnych i biurowych.
 
PRODUKTY TWORZONE

Z MYŚLĄ O ŚRODOWISKUKONTAKT