TECHNOLOGIA

 

GWARANCJA JAKOŚCI


W odróżnieniu od innych technologii działających na rynku, inwestycja firmy Berra przewiduje zakup technologii pirolizy w systemie ciągłym czyli w pełni zautomatyzowanym cyklu, wraz z automatycznym wsadem materiału (granulat gumowy) oraz wyprowadzaniem finalnych pełnowartościowych produktów (sadza, olej, oczyszczony gaz).

Inwestując w pirolizę ciągłą eliminujemy potrzebę otwierania reaktorów podczas procesu tak jak ma to miejsce w systemie pirolizy przerywanej, w skutek tej różnicy szczelnie zamknięte reaktory nie emitują żadnych zanieczyszczeń do powietrza.

PIROLIZA CIĄGŁA TO

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA


Proces pirolizy ciągłej to nowatorska technologia pozwalająca w sposób zautomatyzowany przeprowadzić proces przekształcania materiału gumowego. Inwestycja w linię przewiduje zakup profesjonalnej linii do pirolizy ciągłej stworzonej i opracowanej we współpracy z polskimi naukowcami. Jest to szyta na miarę innowacyjna technologia wychodząca na przeciw wyzwaniom rynku zużytych opon.

Instalacja nie emituje szkodliwych substancji do powietrza oraz posiada wysokie standardy bezpieczeństwa ogniowego. Linia posiada cały szereg zabezpieczeń gdzie wszystkie parametry procesu podlegają stałej kontroli i monitorowane są w sposób ciągły przez wyszkolonych operatorów oraz profesjonalne czujniki. Linia posiada system natychmiastowego przerwania procesu w sytuacji gdy pojawią się zaburzenia mające wpływ na bezpieczeństwo lub jakość wytwarzanych produktów.

Po wytworzeniu, produkty przetrzymywane są w specjalnie wyznaczonych do tego zbiornikach, spełniających wyśrubowane normy bezpieczeństwa.

Bardzo ważnym elementem inwestycji jest całkowita samowystarczalność energetyczna linii pirolizy ciągłej- instalacja zasilana jest gazem wytworzonym podczas procesu. Co więcej gaz zostanie użyty do zminimalizowania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, umożliwiając produkcję własnego prądu a także zapewniając ciepłą wodę oraz ogrzewanie dla pracowników.

KONTAKT