O FIRMIE

NASZA INWESTYCJA W

CYRKULARNY ROZWÓJ


Wierzymy, że odpowiednie inwestowanie pozwala osiągać długofalowe korzyści. Naszym celem jest uruchomienie infrastruktury pracującej dla czystszego świata. Uważamy, że problem zużytych opon i zagrożenie zmianami klimatu to szansa na dokonanie znaczących zmian.

Bazując na modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, nasza inwestycja ma na celu przetworzenie zużytych opon w postaci granulatu gumowego do postaci pełnowartościowych, bezpiecznych i zrównoważonych produktów.

ZAUFANIE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO


Inwestycja w linię technologiczną została szczegółowo przeanalizowana pod kątem jej bezpieczeństwa dla środowiska, zapewniając tym samym najwyższą jakość produktów oraz bezpieczeństwo dla otoczenia naturalnego.

BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA PROCES

Rozpoczynając inwestycję, za priorytet uważamy poprawę sytuacji środowiska naturalnego. Naszą deklaracją jest produkcja pełnowartościowych produktów z granulatu gumowego w bezpiecznym dla środowiska procesie, a tym samym przyczynienie się do zniwelowania wysypisk zużytych opon i ograniczenie emisji CO2 na świecie.

Jako nadrzędny cel obraliśmy strategię opartą na zasadach odpowiedzialności społecznej i środowiskowej biznesu. Nasza inwestycja ukierunkowana jest na działanie zgodnie z przepisami prawa, a także z szacunkiem do społeczności lokalnej.

Ideą inwestycji jest zbudowanie przedsiębiorstwa, które minimalizuje negatywne skutki globalnej gospodarki, jednocześnie mając pozytywny wpływ na rozwój gospodarki krajowej. Wiemy także jak ważne jest tworzenie synergii pomiędzy społecznością lokalną a działaniami biznesowymi, dlatego nasza inwestycja przewiduje współpracę ze szkolnictwem wyższym rekrutując absolwentów regionalnych uczelni. Co więcej naszym celem jest promocja wiedzy o bezpiecznym i przedsiębiorczym rozwiązywaniu problemów ekologicznych przy przyszłej współpracy z lokalnym szkolnictwem.

Jesteśmy świadomi tego jak ważny w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest kapitał ludzki, dlatego szczególnie traktujemy indywidualny rozwój pracowników poprzez zapewnienie im regularnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy, szkoleń technicznych czy zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Co ważne, inwestycja przewiduje zatrudnienie pracowników z obszaru regionalnego, którym będzie zapewniona konkurencyjna płaca wraz z atrakcyjnymi świadczeniami socjalnymi.

 
NASZE DZIAŁANIA

OPIERAJĄ SIĘ NA DOŚWIADCZENIU


KONTAKT POZNAJ PRODUKTY
KONTAKT