Z MYŚLĄ O NATURZE


Nasza firma w sposób odpowiedzialny podejmuje działania inwestycyjne w celu wdrożenia strategii gospodarki obiegu zamkniętego oraz poprawy jakości środowiska naturalnego.


PROBLEM ZUŻYTYCH OPON


Tyle z ponad 3 mln ton zużytych opon co roku ulega spalaniu w cementowniach na terenie Unii Europejskiej.
Tylko w 2017 roku w Polsce wprowadzono do obiegu ponad 283 tysięcy ton ogumienia, które w przyszłości trzeba będzie zagospodarować. Niestety, po zużyciu większość opon ulega niebezpiecznemu spalaniu w cementowniach, generując tym samym toksyczne substancje do powietrza. Dlatego tak ważnym jest wprowadzenie nowoczesnych mechanizmów pozwalających wykorzystać zużyte opony w bezpieczny i kontrolowany sposób, przywracając ich wartość z powrotem do gospodarki.


NASZA DZIAŁALNOŚĆ

REALNE ROZWIĄZANIA


Celem firmy Berra jest wdrożenie linii produkcyjnej zajmującej się wytwarzaniem nowoczesnych produktów z granulatu gumowego w procesie pirolizy ciągłej.

Jest to wysoce efektywna i bezpieczna metoda przywracania zużytego surowca do obiegu gospodarki. Proces ten pozwala na oczyszczenie środowiska z wielu setek ton opon zalegających na terenie naszego kraju, jak i krajów ościennych, generując tym samym nowe, pełnowartościowe produkty przydatne dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych zabezpieczeń i filtrów, proces ten jest niezwykle jakościowy i bezpieczny oraz nie wiąże się z uciążliwością dla środowiska naturalnego.

W odróżnieniu od innych technologii działających na rynku, inwestycja firmy Berra przewiduje wdrożenie technologii pirolizy w systemie ciągłym czyli w pełni zautomatyzowanym, hermetycznym cyklu. Wraz z automatycznym wsadem granulatu gumowego oraz wyprowadzaniem finalnych produktów eliminujemy potrzebę otwierania reaktorów tak jak ma to miejsce w systemie pirolizy przerywanej. W skutek tej różnicy szczelnie zamknięte reaktory nie emitują żadnych zanieczyszczeń do powietrza podczas prowadzenia procesu.


POZNAJ PROCES
NASZE PRODUKTY

NOWOCZESNE SUROWCESADZA POPIROLITYCZNA DLA PRZEMYSŁU GUMOWEGO


Sadza popirolityczna jest doskonałym wypełniaczem mieszanek gumowych i zamiennikiem niektórych rodzajów sadzy technicznej. Produkt ten składa się głównie z frakcji węglowej oraz mieszaniny tlenku cynku, siarki, glinokrzemianów i krzemionki. W celu dalszego użycia jest on fachowo uszlachetniany oraz badany pod kątem jakości.


WIĘCEJOLEJ POPIROLITYCZNY DLA PRZEMYSŁU PALIWOWEGO


Olej popirolityczny ma zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, między imnymi w przetwórstwie, energetyce czy budownictwie. Olej popirolityczny wypełnia lukę między olejem opałowym lekkim a gazem ziemnym dlatego cieszy się dużą popularnością w wielu gałęziach przemysłu. Produkt ten jest w sposób precyzyjny oczyszczany oraz przygotowywany do dalszego użycia.


WIĘCEJ

OCZYSZCZONY GAZ


Bardzo ważnym elementem technologicznym jest całkowita samowystarczalność energetyczna linii produkcyjnej- instalacja jest zasilana gazem wytworzonym podczas procesu. Natomiast nadwyżka gazu zostanie użyta do zminimalizowania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, umożliwiając produkcję własnego prądu a także zapewniając ciepłą wodę oraz ogrzewanie dla pracowników.


WIĘCEJ

 

NASZA MISJA

PRODUKCJA Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI 

NASZE ZADANIE

WYTWORZENIE NOWOCZESNYCH PRODUKTÓW


POZNAJ PROCES

DZIAŁAJĄC

TWORZYMY JAKOŚĆ


KONTAKT